≡ Menu

Informatie over de uitvaartverzekering

Ongeveer drie op de vier Nederlanders hebben een voorziening getroffen voor hun uitvaart. De meeste mensen willen namelijk voorkomen dat hun nabestaanden worden belast met hoge kosten. Een crematie kost al snel ruim vijfduizend euro, en een begrafenis zelfs nog meer. Een uitvaartverzekering kan dat risico afdekken. Maar hoe bepaalt u of een uitvaartverzekering bij u past? Waar dient u op te letten?

Kapitaalverzekering

Er zijn drie belangrijke soorten uitvaartverzekeringen om uit te kiezen: de kapitaalverzekering, de natura uitvaartverzekering en een tussenvorm: de natura sommenverzekering. Bij een kapitaalverzekering krijgen uw nabestaanden een geldbedrag uitgekeerd. Dat kan dan gebruikt worden om de uitvaart geheel of gedeeltelijk mee te betalen. Het voordeel is dat er veel flexibiliteit bestaat met betrekking tot de invulling van de uitvaart. Het nadeel is dat er dus ook meer geregeld zal moeten worden door de nabestaanden. De hoogte van het bedrag hangt af van onder meer de polisvoorwaarden en uw inleg.

Natura uitvaartverzekering

Een natura uitvaartverzekering is eigenlijk het omgekeerde van een kapitaalverzekering. Uw verzekert u daarbij namelijk voor alle producten en diensten die er nodig zijn om uw crematie of begrafenis te laten plaatsvinden op de manier die u wilt. De verzekeraar neemt dus ook praktisch de gehele uitvaart en de organisatie daarvan voor zijn rekening, samen met een uitvaartverzorger. Let goed op de polisvoorwaarden bij deze soort verzekering, want daarin staan veel bepalingen die mogelijk invloed hebben op de invulling van uw wensen. Een veel genoemde reden om een natura uitvaartverzekering te nemen is dat u meer waar krijgt voor uw geld. Verzekeraars hebben namelijk vaak afspraken met uitvaartondernemers waardoor u betrekkelijk goedkoop uit kunt zijn. Dat gaat wel weer ten koste van de keuzevrijheid: niet alle uitvaartondernemers doen zaken met verzekeraars.

Natura sommenverzekering

Er bestaat ook nog een combinatievorm van de kapitaalverzekering en de natura uitvaartverzekering: de natura sommenverzekering. Hierbij krijgen de nabestaanden geen geld uitgekeerd, maar kunnen zij de voor de uitvaart benodigde kosten declareren bij de verzekeraar. Afhankelijk van de precieze polisvoorwaarden kan het ook voorkomen dat de verzekeraar een deel van de uitvaart organiseert.

Premie en looptijd

De premie en looptijd verschillen van verzekering tot verzekering. De looptijd en de premie zijn bijvoorbeeld vaak afhankelijk van zowel uw huidige leeftijd als de leeftijd tot wanneer u uw premie wilt betalen. U kunt gewoonlijk kiezen uit 65, 80 of 85 jaar. Daarbij kun je dan een verzekering met een looptijd van 20 of 30 jaar nemen. En soms is het ook mogelijk om de premie niet bijvoorbeeld iedere maand, maar in één termijn of met een koopsom te betalen. Het is dus verstandig om de verschillende mogelijkheden te vergelijken.

Kinderen wel of niet meeverzekerd

Bij sommige verzekeringen zijn de kinderen standaard gratis meeverzekerd, bij andere weer niet. Ook kan er een leeftijdsgrens gelden. Als uw kinderen hebt, kan het gunstig zijn om voor een verzekering te kiezen waarbij ze gratis zijn meeverzekerd.

Duurzame uitvaart

Steeds meer mensen kiezen voor een duurzame of groene uitvaart. Nog niet iedere verzekeraar kan daar echter in voorzien. Zeker bij een natura uitvaartverzekering kunt u dus akelig verrast worden. Voorkom dat door er vooraf goed onderzoek naar te doen.

Kosten per gemeente anders

Dat iedere uitvaartondernemer andere tarieven rekent, mag als bekend worden verondersteld. Maar lang niet iedereen weet dat ook iedere gemeente andere kosten in rekening brengt. Denk bijvoorbeeld aan grafrechten bij een begrafenis. De verschillen kunnen op korte afstanden soms wel duizenden euro’s zijn. Houd daar dus rekening mee bij het afsluiten van een verzekering.

Conclusie

Een uitvaartverzekering kiezen is geen gemakkelijke opgave, want er zijn heel wat verschillende zaken om op te letten. En het komt helaas toch ook nog regelmatig voor dat nabestaanden akelig verrast worden. Zorg dus dat u goed onderzoek doet voordat u een verzekering afsluit, zodat u zeker weet wat uw wensen zijn. Lees ook de polisvoorwaarden door, zodat u zeker weet waar u en uw nabestaanden aan toe zijn.

Comments on this entry are closed.